Fredag den 21 maj 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:125

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:125

Fredagen den 21 maj 2021

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 30 april

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2021:16 Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

SkU

 

Anmälan om avskrivning av motioner

 

3

Motion 2020/21:3911 yrkande 1 och 2 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Motion 2020/21:3917 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

 

4

2020/21:4076 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

5

2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

6

2020/21:654 av Mikael Eskilandersson (SD)
Agerande mot tvångsgifte
2020/21:655 av Sara Gille (SD)
Användandet av tvångsgifte

 

7

2020/21:721 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

8

2020/21:662 av Sofia Westergren (M)
Pensionsnivåer och bidragsnivåer

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

9

2020/21:669 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot analfabetismen i Sverige

 

10

2020/21:704 av Cassandra Sundin (SD)
Medborgarnas förtroende för folkbildningen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.