Fredag den 2 juni 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:118

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:118

Fredagen den 2 juni 2023

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 12 maj

Avsägelser

2

Kjell Jansson (M) som ledamot i näringsutskottet

3

Saila Quicklund (M) som suppleant i skatteutskottet

4

Anna af Sillén (M) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Anna af Sillén (M) som ledamot i näringsutskottet

6

Kjell Jansson (M) som suppleant i skatteutskottet

7

Saila Quicklund (M) som suppleant i näringsutskottet

Meddelande om partiledardebatt

8

Onsdagen den 14 juni kl. 09.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.