Fredag den 19 januari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:58

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:58

Fredagen den 19 januari 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Beatrice Ask (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

2

Lena Asplund (M) som ledamot i försvarsutskottet

 

3

Hans Wallmark (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

4

Maria Stockhaus (M) som suppleant i utrikesutskottet

 

5

Dag Klackenberg (M) som suppleant i försvarsutskottet

 

6

Eva Lohman (M) som suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

7

Dag Klackenberg (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

8

Beatrice Ask (M) som ledamot i försvarsutskottet

 

9

Ida Drougge (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

10

Maria Stockhaus (M) som suppleant i civilutskottet

 

11

Karin Enström (M) som suppleant i utrikesutskottet

 

12

Lars Püss (M) som suppleant i försvarsutskottet fr.o.m. den 29 januari t.o.m. den 6 maj

 

13

Lena Asplund (M) som suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

14

2017/18:16 Torsdagen den 18 januari

FöU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

15

RiR 2018:2 Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt?

FiU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

16

2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

SoU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

17

2017/18:309 av Lars Beckman (M)
Utökad verksamhet med regionala skyddsombud

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

18

2016/17:620 av Edward Riedl (M)
Polisutbildningen i Umeå

 

19

2017/18:45 av Edward Riedl (M)
Skydd för kritisk infrastruktur

 

20

2017/18:46 av Edward Riedl (M)
Förbud mot utförsel av stöldgods
2017/18:166 av Ellen Juntti (M)
Åtgärder mot utländska stöldligor

 

21

2017/18:67 av Tomas Tobé (M)
Riktad satsning för polislöner

 

22

2017/18:68 av Tomas Tobé (M)
En gängbestämmelse

 

23

2017/18:71 av Tomas Tobé (M)
Nationellt tiggeriförbud

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

24

2017/18:305 av Sofia Damm (KD)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
2017/18:307 av Markus Wiechel (SD)
Stödet till diktaturens Iran

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

25

2017/18:313 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Sveriges indirekta stöd till kärnvapenproduktion

 

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

26

2017/18:277 av Ali Esbati (V)
Samhalls utveckling

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

27

2017/18:132 av Lotta Olsson (M)
Specialistsjuksköterskor

 

28

2017/18:223 av Margareta Larsson (-)
Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.