Fredag den 16 juni 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:126

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:126

Fredagen den 16 juni 2023

Kl.

09.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

   

   

1

Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 26 maj

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Beatrice Timgren (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2022/23:374 av Josef Fransson (SD)
Risker och möjligheter med artificiell intelligens

 

5

2022/23:377 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Gasattacker mot skolflickor i Iran

 

6

2022/23:389 av Eva Lindh (S)
Social dumpning

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2022/23:FPM96 Förordning om informationsteknik för tulländamål COM(2023) 244

JuU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

8

RiR 2023:12 I väntan på vård – ineffektiv statlig styrning för kortare köer

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

25 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2022/23:JuU26 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

4 res. (V, MP)

11

Bet. 2022/23:JuU27 Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

4 res. (V, MP)

12

Bet. 2022/23:JuU29 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2022

 

13

Bet. 2022/23:JuU30 Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:TU13 Trafiksäkerhet

23 res. (S, SD, V, C, MP)

15

Bet. 2022/23:TU14 Järnvägsfrågor

17 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

16

2022/23:332 av Sofia Skönnbrink (S)
Den svenska veterinärbristen
2022/23:370 av Daniel Bäckström (C)
Den statliga veterinärorganisationen på landsbygden

 

17

2022/23:352 av Malin Larsson (S)
Risken för värmebölja och torka kommande sommar
Svaret tas av Tomas Kronståhl (S)

 

18

2022/23:355 av Daniel Bäckström (C)
Den svenska vargstammen

 

19

2022/23:371 av Rebecka Le Moine (MP)
Utfasning av så kallade turbokycklingar

 

20

2022/23:376 av Tomas Kronståhl (S)
Ändrat fokus i älgförvaltningen

 

 

Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

21

2022/23:375 av Helena Vilhelmsson (C)
Lämnaprogram för kvinnor som lever i våldsamma relationer

 

22

2022/23:378 av Sofia Amloh (S)
Regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

23

2022/23:382 av Per-Arne Håkansson (S)
Institutet för mänskliga rättigheters fortsatta existens och utveckling

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.