Fredag den 14 juni 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:105

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:105

Fredagen den 14 juni 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om aktuell debatt om gängkriminalitet

 

1

Tisdagen den 25 juni kl. 09.00

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Lars-Arne Staxäng (M) som ersättare fr.o.m. den 9 september 2019 t.o.m. den 1 mars 2020 under Johan Hultbergs (M) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2018/19:31 Tisdagen den 11 juni

SkU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2018/19:267 av Katja Nyberg (SD)
Anstaltsplatser utomlands

 

5

2018/19:272 av Jan Ericson (M)
Skattebelastningen på privatbilismen

 

6

2018/19:275 av Saila Quicklund (M)
Straffbeskattning av folket på landsbygden

 

7

2018/19:282 av Hans Rothenberg (M)
Socialförsäkringssystemet för företagare

 

8

2018/19:284 av Hans Rothenberg (M)
Momsbeläggning av sjukvårdstjänster

 

9

2018/19:289 av Solveig Zander (C)
En tydlig sjukförsäkringsprocess

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

10

2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2018/19:KU20 Granskningsbetänkande

 

12

Bet. 2018/19:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

13

Bet. 2018/19:KU27 Fri- och rättigheter, m.m.

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2018/19:KU32 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2018/19:AU13 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2 res. (SD, V)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2018/19:NU15 Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea

 

17

Bet. 2018/19:NU16 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan

2 res. (M, SD)

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 18 juni

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2018/19:AU12 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

1 res. (V)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2018/19:TU17 Järnvägsfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

20

Bet. 2018/19:TU18 Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

3 res. (S, SD, V, MP)

21

Bet. 2018/19:TU19 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

2 res. (KD)

22

Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet
efter debattens slut, dock tidigast kl. 13.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.