Till innehåll på sidan

Fredag den 11 november 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:27

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:27

Fredagen den 11 november 2016

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 21 oktober

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2016/17:71 av Roger Haddad (L)
Insatser för att hantera IS-återvändare

 

3

2016/17:103 av Hannah Bergstedt (S)
Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med
årskurs 4

UbU

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

5

2016/17:57 av Erik Andersson (M)
Resultat för 100-klubben

 

6

2016/17:58 av Katarina Brännström (M)
Förenkling av lönestöden
2016/17:75 av Lotta Finstorp (M)
Statligt subventionerade jobb

 


 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

7

2016/17:69 av Jan Ericson (M)
Anslagshöjningen till kommunerna

 

8

2016/17:85 av Michael Svensson (M)
Påstådda övervinster i välfärden

Alexandra Anstrell (M) tar svaret

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.