Fredag den 10 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:128

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:128

Fredagen den 10 juni 2022

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Jörgen Hellman (S) som ledamot i riksdagen

 

2

Erik Ezelius (S) som suppleant i skatteutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Erik Ezelius (S) som ledamot i skatteutskottet och krigsdelegationen

 

4

Utrikespolitisk debatt

 

 

Justering av protokoll

 

5

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 20 maj

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2021/22:254 Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 juni

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2021/22:SoU30 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

6 res. (M, SD, KD)

8

Bet. 2021/22:SoU28 Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

 

9

Bet. 2021/22:SoU15 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

67 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:UU13 Europarådet

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:SfU27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

4 res. (SD, V, MP)

12

Bet. 2021/22:SfU26 Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

2 res. (V, MP)

13

Bet. 2021/22:SfU28 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:MJU29 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

49 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärende för debatt
avgörs tisdagen den 14 juni kl. 13.00

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:UU20 Nato och arbetet mot kärnvapen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (V, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

16

2021/22:507 av Alexandra Anstrell (M)
Ändamålsenliga kläder och ändamålsenlig utrustning till kvinnor inom försvaret

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

17

2021/22:483 av Jens Holm (V)
Godkännande av odlat kött

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

18

2021/22:503 av Amineh Kakabaveh (-)
Finansiering av extremism och diktaturregimers inflytande

 

19

2021/22:514 av Tobias Andersson (SD)
Islamism i Sverige
2021/22:518 av Tobias Andersson (SD)
Islamism inom kulturen

 

20

2021/22:516 av Josef Fransson (SD)
Tillsättning av myndighetschefer och medel till ABF

 

21

2021/22:517 av Josef Fransson (SD)
Nätjättarnas valpåverkan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.