Ungas företagsamhet

Interpellation 2017/18:505 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2018-04-20
Överlämnad
2018-04-23
Anmäld
2018-04-24
Återtagen
2018-05-03
Sista svarsdatum
2018-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Brist på arbetslivserfarenhet är ett vanligt problem för unga när de ska söka sitt första jobb efter gymnasiet. Därför är det viktigt att unga redan under gymnasietiden skapar kontakter till näringslivet genom exempelvis praktik. Lika viktigt är det att unga får chansen att bekanta sig med företagsvärlden och hur det fungerar att driva ett företag från idé till verklighet.

Att starta ett eget företag är också en väg in i arbetslivet. Sverige behöver fler företagare för att stimulera innovation och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Att driva företag under gymnasietiden inom ramen för Ung Företagsamhet har visat sig vara en framgångsrik väg till att stärka entreprenörskapet och företagandet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att främja ungas entreprenörskap?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.