Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos

Interpellation 2010/11:310 av Ekström, Hans (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2011-04-06
Anmäld
2011-04-06
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2011-04-21
Sista svarsdatum
2011-04-27
Återtagen
2011-05-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 6 april

Interpellation

2010/11:310 Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Jag har i en skriftlig fråga om vinterns tågkaos fått till svar att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att återkomma med en slutrapport den 29 februari 2012 om vilka åtgärder som kan vidtas.

Min fråga till statsrådet är om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att påskynda Trafikverkets utredning.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.