Sveriges förhållande till Hamas

Interpellation 2005/06:127 av Björling, Ewa (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-11-21
Anmäld
2005-11-22
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2005-11-28
Sista svarsdatum
2005-12-05
Besvarad
2005-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 21 november

Interpellation 2005/06:127 av Ewa Björling (m) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Sveriges förhållande till Hamas

Hamas är en förkortning av Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, som på arabiska betyder Islamiska motståndsrörelsen. Det är den största palestinska muslimska fundamentalistiska organisationen som också bistår palestinierna med bland annat social välfärd, sjukvård och även fritidssysselsättning för barn och ungdomar.

De principer som Hamas verkar i enlighet med framgår av organisationens slogan som står skriven i dess stadgas artikel 8: Allah är målet, Profeten är förebilden, Koranen är konstitutionen, Jihad är vägen, och att dö för Allah är den högsta tron. Det är även utifrån dessa grundpelare som varje fredsutspel från Hamas måste ses och bedömas.

Det palestinska militanta Hamas är känt för sin väpnade kamp mot Israel. Dess mål är att grunda en islamistisk stat i Palestina och utplåna Israel. Den senaste tiden har man dock sagt att man står för en tillfällig vapenvila och i stället bedrivit verksamhet som politiskt parti.

Tyvärr har den senaste tidens utveckling visat att man inte fullt ut respekterar den palestinska myndighetens försök till en fredlig lösning med Israel, och därmed en framtida demokratisk palestinsk stat.

Omvärlden kan inte acceptera att politiska partier lever ett semilegitimt liv där militanta grenar av en politisk rörelse fortfarande existerar. Det finns inga ursäkter för Hamas att inte lägga ned sina vapen om man vill delta i den verkliga politiken. Detta är nödvändigt för att kunna uppnå ett fritt och demokratiskt Palestina. Varje sådan röst är ett steg i rätt riktning för en demokratisering av Mellanöstern.

I de nu förestående palestinska valen har röster på flera håll hörts att man gärna ser Hamas (klassificerad av både EU och USA som terroristorganisation) ställa upp, dock utan att för den skull ge uttryck för att de vinner. Dessutom har Hamas stort stöd bland den palestinska befolkningen.

Nästa fråga som uppstår för EU och USA är när dessa organisationer som är terroriststämplade deltar i och vinner många röster i val. Hur ger man bistånd till en myndighet som delvis styrs av några som enligt klassificeringen terroriststämpling ska innebära frysning av tillgångar?

Nyligen bjöd Broderskapsrörelsen och Socialdemokratiska studentföreningen in en ledande Hamas sympatisör, Azzam al-Tamimi, till ett svenskt seminarium. Al-Tamimi är en person som både försvarat självmordsbombare och förnekat Israels existens som stat. Detta agerande kan från moderat håll inte ses som en handling som gagnar reformer eller utveckling för Mellanöstern i en demokratisk riktning.

Mina frågor till utrikesminister Laila Freivalds är följande:

-            Vilket ställningstagande gör utrikesministern avseende Hamas och dess gren av militant verksamhet?

-            Är det utrikesministerns uppfattning att Hamas är ett legitimt parti som bör delta som representant i dialogen om fredsprocessen mellan Palestina och Israel?

-            Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta när det gäller frågan om biståndsmedel till Palestina i de områden där Hamas eventuellt kan tänkas få majoritet?

-            Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att säkerställa kravet om en avväpning av Hamas?

-            Avser utrikesministern att verka mot inbjudningar av medlemmar i terroristorganisationer som Hamas till svenska seminarier?

-            Är det utrikesministerns uppfattning att EU:s klassificering av Hamas som terroristorganisation är korrekt?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.