Osund konkurrens från offentlig verksamhet

Interpellation 2015/16:670 av Fredrik Christensson (C)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-19
Överlämnad
2016-05-19
Anmäld
2016-05-20
Återtagen
2016-05-24
Sista svarsdatum
2016-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

För några veckor sedan ställde jag en skriftlig fråga till näringsministern med anledning av den osunda konkurrens som i dag sker från offentliga verksamheter. Bland annat finns flera exempel på att Kriminalvården har lagt anbud som är svåra att konkurrera med för privata aktörer. Detta riskerar att leda till att arbetstillfällen försvinner.

I Dalsland är hotet mot nuvarande och framtida arbetstillfällen särskilt påtagligt i och med den omfattande tvätteriverksamhet som bedrivs vid anstalten Skogome. På sistone har anstalten vunnit flera viktiga upphandlingar i regionen, vilket har en direkt negativ inverkan på arbetsmarknaden.

I sitt svar på den skriftliga frågan (2015/16:1136) skrev näringsministern att han inte ser någon anledning att ta något initiativ till en översyn av konkurrenslagens bestämmelser. Initiativ för en sundare konkurrens kan även ske med andra metoder än att se över lagstiftningen.

Statsrådet skrev även följande: Samtidigt är det viktigt att inte konkurrensen snedvrids i onödan på marknaden. Det är en formulering som väcker frågor.

Mina frågor till närings- och innovationsminister Mikael Damberg är därför:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ta bort den osunda konkurrensen från offentliga verksamheter?

Vad menar ministern med att konkurrensen inte ska snedvridas i onödan?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.