Olagliga körskolor

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-17
Överlämnad
2016-05-17
Anmäld
2016-05-18
Återtagen
2016-05-24
Sista svarsdatum
2016-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar sig som handledare för ett stort antal personer. Handledaren tar sedan betalt av eleverna utan att vara registrerad som näringsidkare och betalar därför ingen skatt.

Det är inte rimligt att lagliga körskolor ska bli utkonkurrerade av svarta körskolor som inte betalar skatt och följer det rådande regelverket. Polisen måste stävja den här typen av kriminalitet. Laglydiga företag ska inte få försämrade konkurrensvillkor på grund av att det inte råder lag och ordning. I förlängning är detta inte bara en fråga om villkoren för Sveriges körskolor utan för näringslivsklimatet i stort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Avser statsrådet att intensifiera arbetet för att stävja problematiken med olagliga körskolor?

 

 

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.