Matchningsanställningar

Interpellation 2014/15:482 av Christian Holm (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-04-07
Överlämnad
2015-04-08
Anmäld
2015-04-09
Svarsdatum
2015-04-17
Besvarad
2015-04-17
Sista svarsdatum
2015-04-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Alliansregeringens särskilde utredare Anders Lago presenterade nyligen utredningen om matchningsanställningar. Syftet med matchningsanställningen är att ta till vara varje individs arbetsförmåga och att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid.

Matchningsanställningen innebär att individen anställs hos en matchningsaktör, som har arbetsgivaransvaret för individen. Individen utför sitt arbete hos ett kundföretag, som betalar matchningsaktören för tjänsten. Detta innebär att arbetsgivare – i form av kundföretag – ges möjlighet att pröva hur en individ fungerar i verksamheten utan att ett anställningsförhållande behöver komma till stånd.

En viktig poäng med matchningsanställningar är nämligen att minska den osäkerhet som många arbetsgivare upplever inför att anställa en person som varit borta från arbetslivet under en längre tid. Regeringen har nu en utredning färdig att sätta i sjön. Det finns ingen tid att vänta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

 

Hur tänker arbetsmarknadsministern och regeringen gå vidare med förslaget om att införa matchningsanställningar?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.