Fler enkla jobb

Interpellation 2015/16:683 av Helena Bouveng (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-26
Överlämnad
2016-05-27
Anmäld
2016-06-07
Återtagen
2016-06-08
Sista svarsdatum
2016-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Mikael Damberg har fått statsministerns tydliga uppdrag att verka för framväxten av fler enkla jobb i Sverige.

Regeringens löfte till väljarna om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 anses av flera ledande expertorgan vara ouppnåeligt med regeringens förda politik. Finanspolitiska rådet ger i sin nyligen släppta rapport regeringen rådet att helt överge målet till förmån för snävare målsättningar för särskilda grupper. Statsministerns uppdrag till ministern att verka för framväxten av fler jobb som inte kräver högre utbildning går i samma linje.

En bransch där vi sett en betydande framväxt av just arbetstillfällen som inte kräver högre utbildning är sektorn för hushållsnära tjänster. Genom Alliansens RUT-avdrag har sektorn blomstrat med över 20 000 nya arbetstillfällen och en tillväxttakt av sällan skådat slag. Över 668 000 svenskar gjorde avdrag under föregående år, och enligt branschen finns goda möjligheter till framväxt av långt fler enkla jobb inom bland annat trädgårdsskötsel, hemstädning och it-tjänster. Den utveckling vi sett inom sektorn borde ministern rimligtvis vilja verka för efter statsministerns utökade uppdrag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att arbeta för att de enkla jobben inom sektorn för hushållsnära tjänster ska bli fler, och hur avser i så fall ministern att göra det?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.