Beredskapsjobb

Interpellation 2015/16:652 av Edward Riedl (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-17
Överlämnad
2016-05-17
Anmäld
2016-05-18
Återtagen
2016-05-24
Sista svarsdatum
2016-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

På första maj aviserade statsminister Stefan Löfven att regeringen ämnar genomföra en satsning på 5 000 beredskapsjobb. Enligt statsministern ska arbetslösheten bekämpas genom att enklare sysslor inom de statliga myndigheterna utförs av beredskapsjobbare som tidigare varit arbetslösa.

I regeringens vårbudget konstaterar man att nästan 1 miljon människor beräknas befinna sig i utanförskap inom några år. Samtidigt har regeringen som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Vägen dit går enligt statsministern via 5 000 beredskapsjobb, vilket skulle hjälpa ungefär en ½ procent av dem som befinner sig i utanförskap. Opinionsundersökningar gör gällande att svenska folket inte tror att regeringen kommer att nå sitt arbetslöshetsmål, och flera tunga experter har också dömt ut chanserna för regeringen att lyckas. Chanserna att nå målet kan möjligen öka om arbetslösheten i länder som Tyskland och Tjeckien börjar stiga kraftigt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Är det arbetsmarknadsministerns uppfattning att Sverige kommer att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020? 

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.