Anstånd med elräkning

Interpellation 2022/23:111 av Marianne Fundahn (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-13
Överlämnad
2022-12-14
Återtagen
2022-12-14
Anmäld
2022-12-15
Sista svarsdatum
2023-01-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Många hushåll och företag oroar sig för sina enorma elräkningar, och i många fall riskerar de också att hamna hos kronofogden. I avvaktan på det utlovade elstödet som nu enligt vad som sägs ska betalas ut i februari till hushållen – när det kommer till företagen är det ingen som vet – behöver något göras för att skydda elkunderna..

I valrörelsen sa Kristdemokraterna att det inte är rimligt att hushållen ska ligga ute med kanske tiotusentals kronor och kanske också riskera att hamna hos kronofogden. Då föreslog Kristdemokraterna att elkunderna skulle få skjuta upp elräkningen. Elbolagen skulle i sin tur få anstånd med sina skatteinbetalningar till staten.

Ett annat förslag är att företag som drabbas av höga elpriser kan få anstånd med olika typer av skatter, till exempel inbetalning av arbetsgivaravgifter, på liknande sätt som under pandemin.

Det har nu gått en tid sedan dessa förslag såg dagens ljus, och situationen har snarare försämrats än förbättrats för hushåll och företag.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Kommer regeringen och ministern att genomföra något av dessa förslag, eller finns det andra förslag som kan underlätta för hushåll och företag i avvaktan på att elstödet betalas ut?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.