700-megahertzbandet

Interpellation 2015/16:705 av Anders Åkesson (C)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-06-02
Överlämnad
2016-06-03
Anmäld
2016-06-07
Återtagen
2016-06-08
Sista svarsdatum
2016-06-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 31 mars 2017 planeras det så kallade 700-megahertzbandet att frigöras för mobilt bredband. Detta är en förutsättning för att kunna förbättra mobiltäckningen och kapaciteten för mobil kommunikation i hela landet och i synnerhet på vår landsbygd. Nyttjandet av 700-megahertzbandet är en förutsättning för fortsatta möjligheter för människor att kunna bo kvar, driva företag, delta i undervisning, utöva kultur och sociala kontakter också i landsbygdsdelarna av vårt land.

Utbyggnad av moderna mobilnät med bättre täckning och hög kapacitet – som ju 700-megahertzbandet innebär – på landsbygden är viktig mot bakgrund av en allt mer ökande efterfrågan på mer data och nya och allt fler moderna digitala tjänster. Bland annat går utvecklingen av till exempel digitala välfärdstjänster framåt hela tiden.

Med anledning av ovanstående är det av största vikt att den auktion av 700-megahertzbandet – som enligt uppgift statliga PTS nu förbereder – blir av som planerat vad avser såväl tidsplan som vilka delar av frekvensbandet som omfattas av auktionen. Att av någon för mig okänd anledning förskjuta tidsplanen eller att ytterligare undanta delar av 700-bandet från den planerade auktionen skulle kraftigt försena och försämra möjligheterna till att ge hela landet möjlighet till en bättre fungerande mobil kommunikation. Orsaken till att jag upptar statsrådets tid med denna interpellation är att jag med stor oro har noterat de krav som vissa myndigheter riktar mot regeringen vad avser att just undanta ytterligare delar av 700-bandet från auktionen.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson blir således:

 

Avser statsrådet att stå fast vid den tidigare kommunicerade regeringslinjen, som innebär att snarast fullfölja beslutet om att frigöra 700-megahertzbandet för mobilt bredband och att följa den planerade tidsplanen och omfattningen av auktionen?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.