Statens roll på betalningsmarknaden

Framställning 2018/19:RB3

Framställningen är avslutad

Inlämnat av
Riksbanksfullmäktige
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-29
Bordlagd
2019-04-30
Hänvisad
2019-05-02
Motionstid slutar
2019-05-15

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Sammanfattning

Kontantanvändningen har minskat snabbt i Sverige och det kan inte uteslutas att kontanter inom en inte alltför avlägsen framtid blir irrelevanta i Sverige, för att handeln i bred utsträckning slutat ta emot dem. Även om kontanterna inte helt kommer att försvinna skulle förhållandet att kontanter inte längre är allmänt accepterade i praktiken innebära ett kontantlöst samhälle. Riksbanken har uttryckt oro 1för denna utveckling i ett remissvar till Riksbanksutredningen.

Sverige är ett av de länder i världen där kontanterna är som mest marginaliserade, men det teknikskifte som digitaliseringen innebär påverkar alla länder. Digitala centralbankspengar är därför något som utreds av flertalet centralbanker i världen. Många har också påbörjat pilotstudier och tester för att

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen ställer sig bakom det som Riksbanken anför om behovet av en utredning av betalningsmarknaden i en kontantlös digital ekonomi och av statens respektive den privata sektorns roll på en sådan marknad.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU44
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.