Till innehåll på sidan

Riksdagens revisorers förslag angående ITiS - en statlig satsning på IT i skolan

Framställning / redogörelse 2001/02:RR20

bereds i utskott

Inlämnat av
Riksdagens revisorer
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Registrering
2002-06-11
Inlämning
2002-06-11
Bordläggning
2002-06-11
Hänvisning
2002-06-12
Motionstid slutar
2002-10-07
Förslag till riksdagen 2001/02:RR20

2001/02:RR20

Riksdagens revisorers förslag angående ITiS – en statlig satsning på IT i skolan

2001/02

RR20

1 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har granskat det nationella programmet för IT i skolan (ITiS). ITiS genomförs under åren
1999–2002
och kostar ca 1,7 miljarder kronor. Syftet med programmet är att stimulera användningen av informationsteknik i skolan. Delegationen för IT i skolan, som är kopplad till Regeringskansliet, ansvarar för genomförandet av satsningen.

Programmet för IT i skolan innehåller flera förvaltningspolitiskt problematiska särdrag. Konstruktionen med en särskild delegation inom Regeringskansliet med ansvar för genomförandet av satsningen är ett exempel på att regeringen och dess kansli själv

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad Riksdagens revisorer har anfört i avsnitt 3.1 om kostnader för kommunerna.
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:UbU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad Riksdagens revisorer har anfört i avsnitt 3.2 om en sammanfattning av erfarenheterna av ITiS och redovisning för riksdagen.
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:UbU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)