Noteringsakten

Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM46 : COM(2022) 762 final

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

PDF
DOC
Sammanfattning

Kommissionen föreslår ändringar i EU:s prospektförordning, EU:s marknads­miss­bruksförordning och EU:s förordning och direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFIR och MiFID II) samt att EU:s noterings­direktiv upphävs. Ändringarna syftar till att underlätta för företag att notera värde­papper på handelsplatser inom EU. Avsikten är att främja möjligheterna till kapitalmarknads­finansiering för främst små och medelstora företag och att göra kapital­marknaderna i EU mer konkurrenskraftiga.

Regeringen välkomnar kommissionens initiativ att skapa förbättrade finansieringsmöjligheter för företag och stärka konkurrenskraften hos kapital­marknader inom EU. Enligt regeringens mening är även god informations­givning, högt investerarskydd och effektivt bekämpande av

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.