En reform av EU:s elmarknadsdesign

Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM73 : COM(2023) 147

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

PDF
DOC
Sammanfattning

Kommissionens förslag till reform av utformningen av EU:s elmarknad syftar till att snabbare öka investeringarna i fossilfri energi och utfasningen av fossila bränslen i EU, göra konsumenternas utgifter mindre beroende av priser på fossila bränslen, bättre skydda konsumenterna mot framtida pristoppar och eventuell marknadsmanipulation och göra EU:s industri renare och mer konkurrenskraftig.

Förslaget omfattar åtgärder som rör prisstabilitet och ska ge incitament till mer långsiktiga avtal som bygger på icke-fossil elproduktion. Förslaget omfattar även åtgärder som ska främja ett mer flexibelt elsystem samtidigt som det införs åtgärder som ska ge konsumenterna bättre skydd och inflytande. Dessutom ska åtgärderna främja en öppen och rättvis konkurrens på de europeiska

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.