Torsdagen den 1 juli

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:52

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.

§ 1  Fråga om medgivande till deltagande på distans

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Klockan är 13.00, och jag välkomnar er alla till dagens EU-nämnds­sammanträde den 1 juli 2021. Vi håller till i Förstakammarsalen i Sveriges riksdag.
Statsminister Stefan Löfven ska återrapportera från möte i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet är öppet och går att följa på webben, och journalister och allmänhet kan vara med på läktaren.
(Ordföranden förrättade upprop.)
Kan vi medge deltagande på distans för dessa ledamöter? Jag finner så.
I salen finns undertecknad med kansli och stenografer.
Statsministern inleder med sin återrapport. Därefter går ordet till partierna i storleksordning för frågor, bortsett från den detaljen att regeringspartiföreträdare avslutar frågerundan. I den

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.