Fredagen den 29 maj

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:54

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.§ 1  Utrikes frågor

Utrikesminister Ann Linde (deltar per telefon)

Återrapport från videomöte den 15 maj 2020

Information och samråd inför videomöte den 29 maj 2020

Anf.  1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN:

Jag öppnar härmed dagens sammanträde i EU-nämnden och hälsar utrikesministern välkommen. Vi börjar med återrapporten från videomötet den 15 maj.

Anf.  2  Utrikesminister ANN LINDE (S):

Fru ordförande! Nämnden har fått en skriftlig rapport från den informella videokonferensen den 15 maj. Jag vill passa på att säga några ord om mötet, eftersom jag vet att flera av er inte har haft möjlighet att se rapporten.

När det gäller fredsprocessen i Mellanöstern fanns det en bred samsyn om vikten av folkrätt, om stödet för en tvåstatslösning, om oro inför en hotande annektering

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.