Fredagen den 11 mars

EU-nämndens uppteckningar 2021/22:30

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.

§ 1 

 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 14 mars 2022

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

God morgon, ärade kollegor, tjänstepersoner, stenografer och naturligtvis också justitieminister Morgan Johansson med medarbetare, och välkomna till dagens EU-nämndssammanträde.
Vi behöver i dag inte inleda med någon återrapport utan går spot on på ärendet och dagordningspunkt 3, Direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Detta är ett beslutsärende.

Anf.  2  Justitie- och inrikesminister MORGAN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.