Fredagen den 10 juli

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:62

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.§ 1  Fråga om medgivande till deltagande på distans

Anf.  1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN:

Kan vi besluta att vi kan medge att alla som deltar per telefon kan göra så? Jag uppfattar att svaret är ja.

§ 2  Utrikes frågor

Utrikesminister Ann Linde (deltar per telefon)

Återrapport från videomöte den 15 juni 2020

Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 13 juli 2020

Anf.  2  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN:

Vi har utrikesminister Ann Linde med oss på telefon. Vi börjar med återrapport från videomötet den 15 juni.

Anf.  3  Utrikesminister ANN LINDE (S):

Fru ordförande! Nämnden har mottagit skriftlig återrapportering från den informella videokonferensen den 15 juni, som även USA:s utrikesminister Pompeo anslöt sig till. Eftersom några

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.