Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Rymdlagsutredningen (U 2020:03)

Kommittédirektiv 2021:53 kommittébeteckning: (U 2020:03)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Rymdlagsutredningen (U 2020:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget ska enligt tilläggsdirektiv (dir. 2020:96) redovisas senast den 17 september 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 november 2021.

(Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.