Till innehåll på sidan

Kommenterad dagordning UUKI EYCS 240313-14_slutlig

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7685

Kommenterad dagordning

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

2024-05-02

U2024/01286

Utbildningsdepartementet

Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den
13–14
maj 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av
A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke-lagstiftande
verksamhet

UNGDOMSFRÅGOR

3. Slutsatser om arvet från Europaåret för ungdomar 2022

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd: Jakob Forssmed.

Dokument: 8048/24

Förslagets innehåll: I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 tillkännagav kommissionens