240503 Epsco, dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7507

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning,

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

7 m aj 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

3.Direktivet om genomförande av principen om likabehandling (artikel 19) - Allmän riktlinje

Icke lagstiftande verksamhet

4.Slutsatser om kvinnors ekonomiska egenmakt och ekonomiska oberoende som en väg mot substantiell jämställdhet

-Godkännande

5.Kvinnor i det offentliga livet

-Riktlinjedebatt

6.Övriga frågor

a)Ordförandeskapsevenemang

i.Informellt möte med jämställdhetsministrarna (Bryssel, den 26–27 februari 2024)

ii.Hbtqi-konferens (Bryssel, den 17 maj 2024)

- Information från ordförandeskapet

b)Ändring av namnet för rådskonstellationen ”sysselsättning, socialpolitik,

hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor” - Information från ordförandeskapet

c)Undersökning om våld mot kvinnor – lägesrapport - Information från kommissionen

d)Genomförande av EU:s anslutning till Istanbulkonventionen – lägesrapport - Information från ordförandeskapet och kommissionen

e)Förberedelse av meddelandet om genomförandet av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer 2020–2025 – lägesrapport

- Information från kommissionen

f) Meddelande om de framsteg som gjorts med genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism – lägesrapport

- Information från kommissionen

g)EU:s kandidat i valet till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

- Information från kommissionen