240503 FAC utveckling, dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7505

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor –

utveckling

7 m aj 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke lagstiftande verksamhet

3.Aktuella frågor

4.Ukraina och Ukrainaplanen -Diskussion

5.Palestina

-Diskussion

6.EU:s engagemang i instabila sammanhang -Diskussion

7.Övriga frågor