Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E8607

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Det tjeckiska ordförandeskapets prioriteringar
  - Diskussion
 4. Lagstiftningsplanering
  a) Årlig framsynsrapport
  b) Avsiktsförklaring
  - Diskussion
 5. Förberedelser inför Europeiska rådet den 20-21 oktober 2022
  - Diskussion
 6. Den årliga rättsstatsdialogen: övergripande diskussion
  - Diskussion
 7. Förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket
  - Lägesrapport
 8. Uppföljning av konferensen om Europas framtid
  - Diskussion
 9. Övriga frågor