240524 FAC forsvar dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7B35

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor – försvar

28 m aj 2024

Preliminär dagordning

Icke lagstiftande verksamhet

1.Aktuella frågor

2.EU:s stöd till Ukraina

-Diskussion

3.Försvarsberedskap

-Diskussion

4.Övriga frågor