Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet

Betänkande 2006/07:UbU17

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 juni 2007

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Skärpta antagningskrav till högskolan (UbU17)

Antagningskraven till högskolan skärps. Den som söker till högskolan måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. I dag kan man nå grundläggande behörighet även om man är underkänd i något av dessa ämnen. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2010. Den så kallade 25:4-regeln avskaffas inför antagningen till höstterminen 2008. Regeln har inneburit att den som har fyllt 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet uppnår grundläggande behörighet. Samtidigt försvinner även en särskild urvalsgrupp för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-19
Justering: 2007-05-15
Trycklov till Gotab och webb: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-21
Reservationer: 14
Betänkande 2006/07:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2007-04-19, 2007-05-19

Skärpta antagningskrav till högskolan (UbU17)

Antagningskraven till högskolan skärps. Den som söker till högskolan måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. I dag kan man nå grundläggande behörighet även om man är underkänd i något av dessa ämnen. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2010. Den så kallade 25:4-regeln avskaffas inför antagningen till höstterminen 2008. Regeln har inneburit att den som har fyllt 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet uppnår grundläggande behörighet. Samtidigt försvinner även en särskild urvalsgrupp för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2007-06-07

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2007-06-07
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 10, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Förslag om avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub17.
  • Reservation 1 (s)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0106024
  m810016
  c27002
  fp21007
  kd19005
  v30145
  mp10162
  Totalt1521063061
  Ledamöternas röster
 2. Utredning gällande högskolebehörighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 1.
  • Reservation 2 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s419926
  m810016
  c27002
  fp20008
  kd18015
  v01804
  mp14014
  Totalt1641910165
  Ledamöternas röster
 3. Grundläggande behörighet på grund av slutbetyg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om grundläggande behörighet på grund av slutbetyg.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 3 och avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 2 och 2006/07:Ub19 yrkande 1.
  • Reservation 3 (v, mp)
 4. Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 3.
  • Reservation 4 (v)
 5. Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om grundläggande behörighet på grund av ålder, arbetslivserfarenhet och kunskaper i svenska och engelska.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 4 och avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 4 och 2006/07:Ub19 yrkande 2.
  • Reservation 5 (v)
  • Reservation 6 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1010425
  m820015
  c27002
  fp21007
  kd19005
  v01804
  mp00172
  Totalt1501812160
  Ledamöternas röster
 6. Tidpunkt för avskaffandet av grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 3.
  • Reservation 7 (mp)
 7. Platsfördelning vid urval

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bifaller proposition 2006/07:107 punkt 5 i denna del.
 8. Platsfördelning inom högskoleprovskvoten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 5.
  • Reservation 8 (mp)
 9. Urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om urvalsgrunder och platsfördelning.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 5 och 2006/07:Ub19 yrkande 4.
  • Reservation 9 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0010624
  m810016
  c27002
  fp21007
  kd19005
  v01804
  mp01702
  Totalt1483510660
  Ledamöternas röster
 10. Tidpunkt för avskaffandet av urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 6.
  • Reservation 10 (mp)
 11. Riksdagens tidigare ställningstagande om meritämnen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare ställningstagande om meritämnen inte längre ska gälla.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 6 och avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 7.
  • Reservation 11 (mp)
 12. Meritvärdering

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 6 och 2006/07:Ub19 yrkande 8.
  • Reservation 12 (v)
  • Reservation 13 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0010624
  m820015
  c27002
  fp21007
  kd19005
  v01804
  mp00172
  Totalt1491812359
  Ledamöternas röster
 13. Ändring i högskolelagen (1992:1434) till följd av en ny utbildnings- och examensstruktur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 1.
 14. Ändring i lagen (2007:000) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:000) om ändring i högskolelagen (1992:1434).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 2.
 15. Lärarexamen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 7.
  • Reservation 14 (v)