Statens budget för 2019

Betänkande 2018/19:FiU10

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna
Beslut i korthet
<p>Den 21 december 2018 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2019. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.</p>
Sammanfattning av ärendet
Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2019 (FiU10)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2019 (FiU10)

Den 21 december 2018 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2019. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Utskottets förslag till beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-21
Justering: 2018-12-21
Trycklov: 2018-12-21
Betänkande 2018/19:FiU10

Alla beredningar i utskottet

2018-12-21
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut