Riksdagen inför 2000-talet

Betänkande 2000/01:KU23

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Beslutet innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen fick i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.
Beslut
Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)
Utskottets förslag till beslut
Vilande anta riksdagsstyrelsens intagna förslag till lag om ändring i regeringsformen. Bifall till initiativ beträffande utvärdering av förändringarna samt beträffande 9 kap. 4 § regeringsformen och benämningen Den ekonomiska vårpropositionen. Delvis bifall till riksdagsstyrelsens förslag och propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Förslaget innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.</p>
Utskottets förslag
Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Riksdagen godkände riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Beslutet innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen fick i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.
Utskottets förslag till beslut
Vilande anta riksdagsstyrelsens intagna förslag till lag om ändring i regeringsformen. Bifall till initiativ beträffande utvärdering av förändringarna samt beträffande 9 kap. 4 § regeringsformen och benämningen Den ekonomiska vårpropositionen. Delvis bifall till riksdagsstyrelsens förslag och propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-29
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU23

Alla beredningar i utskottet

2001-05-10, 2001-05-15, 2001-05-29

Riksdagens arbetsformer förbättras (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag om förbättrade arbetsformer i riksdagsarbetet. Förslaget innebär bl.a. att riksdagen inte ska ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden på våren och att regeringen inte ska lägga förslag om utgiftstak för staten i vårpropositionen. Utgiftstak för år 3 ska i stället behandlas i budgetpropositionen. Budgetdebatterna ska som huvudregel vara sammanhållna och inte ämnesindelade. Riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor ska stärkas. Riksdagen ska vidare i ökad utsträckning följa upp och utvärdera fattade beslut. Detta för att åstadkomma ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och beslutsprocessen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att efter några år utvärdera vilka effekter omläggningen av budgetprocessen haft på såväl budgetprocessens innehåll och resultat som riksdagsarbetet. Riksdagsstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda två frågor: Att ersätta benämningen Den ekonomiska vårpropositionen med Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Att riksdagen inte i förväg ska behöva binda sig för en viss uppdelning av budgetåret om budgetregleringen inte hinner slutföras i tid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2001-06-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Förslagspunkter: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. undefined
   Utskottets förslag: