Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Betänkande 2012/13:JuU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
28 november 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Säpo och Rikskriminalpolisen får rätt till signalspaning (JuU7)

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska läggas till bland de myndigheter som får tillgång till signalspaning i sin försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet är att Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens lättare ska kunna få strategiska uppgifter om bland annat internationell terrorism och annan grov brottslighet som har koppling till andra länder och som kan hota viktiga svenska intressen. Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska följa samma regler som gäller för övrig signalspaning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-18
Justering: 2012-11-15
Trycklov till Gotab och webb: 2012-11-16
Trycklov: 2012-11-16
Reservationer: 4
Betänkande 2012/13:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2012-10-18

Säpo och Rikskriminalpolisen får rätt till signalspaning (JuU7)

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska läggas till bland de myndigheter som får tillgång till signalspaning i sin försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet är att Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens lättare ska kunna få strategiska uppgifter om bland annat internationell terrorism och annan grov brottslighet som har koppling till andra länder och som kan hota viktiga svenska intressen. Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska följa samma regler som gäller för övrig signalspaning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-11-28

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-11-28
Förslagspunkter: 4, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:179 och avslår motion
  2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 1.
  • Reservation 1 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M98009
  MP02302
  FP20202
  C18104
  SD19001
  KD17002
  V01702
  Totalt27243034
  Ledamöternas röster
 2. Upphävande av signalspaningslagen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 2.
  • Reservation 2 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M98009
  MP02302
  FP21102
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V01702
  Totalt27441034
  Ledamöternas röster
 3. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 3.
  • Reservation 3 (MP, SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (MP, SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M98009
  MP02302
  FP22002
  C19004
  SD01901
  KD17002
  V01702
  Totalt25659034
  Ledamöternas röster
 4. En parlamentarisk utredning om signalspaning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) yrkande 4.
  • Reservation 4 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M98009
  MP02302
  FP21102
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V01702
  Totalt27441034
  Ledamöternas röster