Omorganisation av Arbetarskyddsverket m.m.

Betänkande 2000/01:AU2

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Myndigheterna inom Arbetarskyddsverket - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen - ombildas till en myndighet. Namnet på den nya myndigheten ska vara Arbetsmiljöverket. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2001.
Beslut
Arbetarskyddsverket ombildas till Arbetsmiljöverket (AU2)
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att ombilda myndigheterna inom Arbetarskyddsverket - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen - till en myndighet. Namnet på den nya myndigheten ska vara Arbetsmiljöverket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.</p>
Utskottets förslag
Arbetarskyddsverket ombildas till Arbetsmiljöverket (AU2)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Arbetarskyddsverket ombildas till Arbetsmiljöverket (AU2)

Myndigheterna inom Arbetarskyddsverket - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen - ombildas till en myndighet. Namnet på den nya myndigheten ska vara Arbetsmiljöverket. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2001.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-09-21
Justering: 2000-09-21
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:AU2

Alla beredningar i utskottet

2000-09-21

Arbetarskyddsverket ombildas till Arbetsmiljöverket (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att ombilda myndigheterna inom Arbetarskyddsverket - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen - till en myndighet. Namnet på den nya myndigheten ska vara Arbetsmiljöverket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-10-11

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser