Mineralpolitiska frågor

Betänkande 2011/12:NU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 mars 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Riksdagen vill ha program för sammanhållen gruv- och mineralindustri (NU14)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri. Programmet ska utarbetas i samverkan med näringen och den akademiska världen.

Riksdagen anser att det är hög tid för regeringen att agera för att gruvnäringen ska kunna möta både det ökade intresset för mineraler och metaller i Sverige och moderna miljökrav. Regeringen nämnde i höstens budgetproposition att man kommer att ta fram en mineralstrategi, men riksdagen menar att det behövs en mer ambitiös ansats. Man understryker även att det är viktigt att regeringen skyndsamt hanterar riksdagens begäran. Programmet bör bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur, handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad arbetskraft.

Riksdagens beslut innebär att man sa ja till en motion från en socialdemokrat. Riksdagen sa nej till övriga mineralpolitiska motioner från allmänna motionstiden 2011.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till en motion om ett tillkännagivande om ett program för gruv- och mineralindustrin. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-01-24
Justering: 2012-02-16
Trycklov till Gotab och webb: 2012-02-23
Trycklov: 2012-02-23
Reservationer: 8
Betänkande 2011/12:NU14

Alla beredningar i utskottet

2012-01-24

Näringsutskottet vill ha program för sammanhållen gruv- och mineralindustri (NU14)

Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri, föreslår näringsutskottet. Bakom förslaget står ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Programmet ska utarbetas i samverkan med näringen och den akademiska världen.

Utskottet anser att det är hög tid för regeringen att agera för att gruvnäringen ska kunna möta både det ökade intresset för mineraler och metaller i Sverige och moderna miljökrav. Regeringen nämnde i höstens budgetproposition att man kommer att ta fram en mineralstrategi, men utskottet menar att det behövs en mer ambitiös ansats. Man understryker även att det är viktigt att regeringen skyndsamt hanterar utskottets begäran. Programmet bör bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur, handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad arbetskraft.

Utskottets förslag innebär att man säger ja till en motion från en socialdemokrat. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga mineralpolitiska motioner från allmänna motionstiden 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-03-01
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:NU14, Mineralpolitiska frågor

Debatt om förslag 2011/12:NU14

Webb-tv: Mineralpolitiska frågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-03-14
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 1, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Minerallagen (utom frågor om uran)

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N232, 2011/12:N255 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N392 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N410.
  • Reservation 1 (MP)
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970015
  M100007
  MP10195
  FP18006
  C18005
  KD16003
  SD01702
  V18001
  -0010
  Totalt268172044
  Ledamöternas röster
 2. Moratorium mot uranprospektering

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:N259 yrkande 2.
  • Reservation 3 (MP)
  • Reservation 4 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970015
  M100007
  MP02005
  FP18006
  C18005
  KD16003
  SD17002
  V00181
  -0010
  Totalt266201944
  Ledamöternas röster
 3. Kommunalt veto mot uranprospektering

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:N417 yrkande 1.
  • Reservation 5 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S951016
  M100007
  MP02005
  FP18006
  C18005
  KD16003
  SD17002
  V01801
  -1000
  Totalt26539045
  Ledamöternas röster
 4. Uranbrytning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N259 yrkande 1, 2011/12:N332 och 2011/12:N407.
  • Reservation 6 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097015
  M100007
  MP02005
  FP18006
  C18005
  KD16003
  SD17002
  V01801
  -1000
  Totalt170135044
  Ledamöternas röster
 5. Program för gruv- och mineralindustrin

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ett program för gruv- och mineralindustrin.
  Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:N225.
  • Reservation 7 (M, FP, C, KD)
 6. Vissa övriga frågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N255 yrkande 3 och 2011/12:N417 yrkande 2.
  • Reservation 8 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970015
  M100007
  MP02005
  FP18006
  C18005
  KD16003
  SD17002
  V01801
  -1000
  Totalt26738044
  Ledamöternas röster