Migration och asylpolitik

Betänkande 2015/16:SfU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 april 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om asylpolitik (SfU14)

Riksdagen sa nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlade bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Riksdagen sa nej till förslagen med hänvisning till bland annat gällande rätt och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 42

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer: 41
Betänkande 2015/16:SfU14

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25

Nej till motioner om asylpolitik (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlar bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Utskottet anser att riksdagen ska säga nej till förslagen, bland annat på grund av gällande rätt och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:SfU14, Migration och asylpolitik

Debatt om förslag 2015/16:SfU14

Webb-tv: Migration och asylpolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-04-06
Förslagspunkter: 16, Acklamationer: 6, Voteringar: 10

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Migrations- och flyktingpolitik

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:560 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) yrkande 1,

   2015/16:646 av Lars Eriksson (S),

   2015/16:668 av Robert Hannah (FP),

   2015/16:1302 av Richard Jomshof (SD),

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1 och 7,

   2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

   2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 1.
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (C)
   • Reservation 3 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M74019
   SD003711
   MP22003
   C02002
   V20163
   L17002
   KD00151
   -0001
   Totalt218206942
   Ledamöternas röster
  2. Könsrelaterad förföljelse

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:33 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1,

   2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 4-7,

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8 och

   2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 14 och 16.
   • Reservation 4 (V)
   • Reservation 5 (L)
   • Reservation 6 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M75009
   SD380010
   MP22003
   C20002
   V00183
   L01702
   KD00151
   -0001
   Totalt258173341
   Ledamöternas röster
  3. Människosmuggling

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP),

   2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 21 och

   2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.
   • Reservation 7 (M)
   • Reservation 8 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M07509
   SD003810
   MP22003
   C20002
   V18003
   L16003
   KD15001
   -0001
   Totalt194753842
   Ledamöternas röster
  4. Det gemensamma europeiska asylsystemet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 7,

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 25,

   2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 6 och

   2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 7 och 8.
   • Reservation 9 (SD)
   • Reservation 10 (C, V)
   • Reservation 11 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M75009
   SD037110
   MP22003
   C00202
   V00183
   L17002
   KD00151
   -0001
   Totalt217375441
   Ledamöternas röster
  5. Dublinförordningen och EU m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1626 av Olle Felten m.fl. (SD),

   2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3-6,

   2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 19-21,

   2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

   2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5,

   2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2 och

   2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4-6.
   • Reservation 12 (M)
   • Reservation 13 (SD)
   • Reservation 14 (C)
   • Reservation 15 (L)
   • Reservation 16 (KD)
  6. Lagliga vägar m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:871 av Sara Karlsson m.fl. (S),

   2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 22 och 24,

   2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

   2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 3, 4 och 8-10 samt

   2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1.
   • Reservation 17 (M)
   • Reservation 18 (C, V)
   • Reservation 19 (L)
   • Reservation 20 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (C, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M10749
   SD360210
   MP22003
   C02002
   V01803
   L00172
   KD00151
   -0001
   Totalt1623810841
   Ledamöternas röster
  7. Fri rörlighet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 1,

   2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

   2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 33, 34 och 36-38.
   • Reservation 21 (SD)
   • Reservation 22 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M75009
   SD103710
   MP22003
   C20002
   V18003
   L01702
   KD15001
   -0001
   Totalt254173741
   Ledamöternas röster
  8. Mottagande av asylsökande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:33 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,

   2015/16:785 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1-5,

   2015/16:1478 av Robert Hannah (FP) yrkandena 2 och 3 samt

   2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 20.
   • Reservation 23 (SD)
   • Reservation 24 (V)
  9. Handläggningen hos Migrationsverket

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:33 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

   2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

   2015/16:387 av Christina Örnebjär (FP) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:462 av Linus Sköld (S),

   2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 21,

   2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3,

   2015/16:1478 av Robert Hannah (FP) yrkande 1,

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 9 och

   2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 12 och 13.
   • Reservation 25 (C)
   • Reservation 26 (V)
   • Reservation 27 (L)
   • Reservation 28 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 27 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M75009
   SD370011
   MP22003
   C00202
   V00183
   L01702
   KD00151
   -0001
   Totalt237175342
   Ledamöternas röster
  10. Åldersbedömning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 8 och 9 samt

   2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.
   • Reservation 29 (M, SD)
   • Reservation 30 (V)
  11. Identitetsfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) yrkande 5,

   2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2 samt

   2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 8 och 11-13.
   • Reservation 31 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M75009
   SD038010
   MP22003
   C20002
   V18003
   L17002
   KD15001
   -0001
   Totalt27038041
   Ledamöternas röster
  12. Undantag från kravet på arbetstillstånd m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1714 av Amir Adan (M),

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 18,

   2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 3, 8 och 9 samt

   2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 26.
   • Reservation 32 (C)
   • Reservation 33 (KD)
  13. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:854 av Sara Karlsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 19 och 20,

   2015/16:1284 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

   2015/16:1412 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (båda S),

   2015/16:1788 av Johnny Skalin (SD),

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 4-6,

   2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) yrkande 7,

   2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4, 7, 14-16, 39 och 40,

   2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

   2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3.
   • Reservation 34 (M)
   • Reservation 35 (SD)
   • Reservation 36 (V)
   • Reservation 37 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 34 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M07509
   SD003810
   MP22003
   C20002
   V00183
   L17002
   KD00151
   -0001
   Totalt161757142
   Ledamöternas röster
  14. LVU och utlänningslagen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6 och

   2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 15.
   • Reservation 38 (V)
   • Reservation 39 (KD)
  15. Utvisning på grund av brott

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 21,

   2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4 och

   2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 30.
   • Reservation 40 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 40 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M75009
   SD038010
   MP22003
   C20002
   V18003
   L17002
   KD15001
   -0001
   Totalt27038041
   Ledamöternas röster
  16. Visering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:924 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

   2015/16:1399 av Yilmaz Kerimo (S),

   2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S),

   2015/16:2843 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1 och

   2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 9, 10, 32 och 35.
   • Reservation 41 (SD)