Indelning i utgiftsområden

Betänkande 2007/08:KU24

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 juni 2008

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Indelning i utgiftsområden (KU24)

Riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Riksdagen godkänner också konstitutionsutskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2008-06-03
Justering: 2008-06-05
Trycklov till Gotab och webb: 2008-06-10
Trycklov: 2008-06-10
Reservationer: 3
Betänkande 2007/08:KU24

Alla beredningar i utskottet

2008-05-20, 2008-06-03

Indelning i utgiftsområden (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2008-06-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2008-06-18
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Arbetskraftsinvandring m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.15,
  b) godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 8 Migration, utgiftsområde 13 Arbetsmarknad, utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, utgiftsområde 24 Näringsliv samt utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 13.1.1 i propositionen), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 13.1.3), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (avsnitt 13.1.4),
  c) godkänner den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 8, såvitt avser utgiftsområdena 1, 2, 8, 13, 14 och 23.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkterna 2 i denna del, 3, 5 och 6 samt avslår motionerna 2007/08:Fi9 yrkande 2 och 2007/08:Fi11 yrkandena 3-5.
  • Reservation 1 (s, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0110020
  m810016
  c23006
  fp25003
  kd20004
  v01903
  mp12007
  Totalt161129059
  Ledamöternas röster
 2. Bostadsbidragen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, utgiftsområde 19 Regional utveckling samt utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 13.1.9 i propositionen),
  b) godkänner den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 8, såvitt avser utgiftsområdena 12, 18, 19 och 24.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkt 11 och avslår motionerna 2007/08:Fi11 yrkande 6, 2007/08:Fi277 yrkande 96, 2007/08:C424 yrkande 6 och 2007/08:Sf207 yrkande 2.
  • Reservation 2 (s, v, mp)
 3. Utgiftsområden i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
  b) godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 13.1.2 i propositionen), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 15 Studiestöd samt utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 13.1.5), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 13.1.6), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 13.1.7), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 13.1.8),
  c) godkänner den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 8, såvitt avser utgiftsområdena 3-7, 9-11, 15-17, 20-22 och 25-27.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkterna 2 i denna del, 4 och 7-10.
  • Reservation 3 (s, v)