Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott

Betänkande 2004/05:JUU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 oktober 2004

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Förverkande på grund av brott (JuU5)

Riksdagen godkände ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-09-30
Justering: 2004-10-14
Trycklov: 2004-10-18
Trycklov till Gotab och webb: 2004-10-19
Trycklov: 2004-10-19
Reservationer: 2
Betänkande 2004/05:JUU5

Alla beredningar i utskottet

2004-09-30

Förverkande på grund av brott (JuU5)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2004-10-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2004-10-27
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:166 och avslår motion 2003/04:Ju33.
  • Reservation 1 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1270017
  m803512
  fp42006
  kd28005
  v02208
  c21001
  mp01412
  Totalt226363651
  Ledamöternas röster
 2. Följdlagstiftning i propositioner om godkännande av rambeslut

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju34.
  • Reservation 2 (m, c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m, c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1260018
  m043012
  fp41106
  kd28005
  v90138
  c02002
  mp10142
  Totalt205642753
  Ledamöternas röster