Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

Betänkande 2004/05:JUU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 oktober 2004

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

EU-beslut om spridning av datavirus och andra angrepp mot informationssystem (JuU4)

Riksdagen godkände ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-09-02
Justering: 2004-09-30
Trycklov till Gotab och webb: 2004-10-11
Trycklov: 2004-10-11
Trycklov: 2004-10-12
Reservationer: 2
Betänkande 2004/05:JUU4

Alla beredningar i utskottet

2004-09-02

EU-beslut om spridning av datavirus och andra angrepp mot informationssystem (JuU4)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2004-10-20

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2004-10-27
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om angrepp mot informationssystem.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:164 och avslår motion 2003/04:Ju31.
  • Reservation 1 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1270017
  m303814
  fp41007
  kd28005
  v02307
  c20002
  mp01700
  Totalt219403852
  Ledamöternas röster
 2. Följdlagstiftning i propositioner om godkännande av rambeslut

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju32.
  • Reservation 2 (m, c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m, c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1270017
  m042013
  fp42006
  kd28005
  v40188
  c02002
  mp13031
  Totalt214622152
  Ledamöternas röster