Till innehåll på sidan

Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Betänkande 2019/20:SkU28

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 juni 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Anmälningstiden för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs (SkU28)

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor.

Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020. Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget har väckts i skatteutskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt kan gå ned i arbetstid och lön när det råder extra djup lågkonjunktur. Staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på kostnaderna. I samband med den pågående coronapandemin har stödet för korttidsarbete förstärkts tillfälligt med så kallad korttidspermittering.

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd vid korttidsarbete måste göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet hos Tillväxtverket, som administrerar stödet. Det är tidsfristen för anmälan om avstämning som nu förlängs.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottsinitiativet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-26
Justering: 2020-06-26
Trycklov: 2020-06-26
Betänkande 2019/20:SkU28

Alla beredningar i utskottet

2020-06-26

Anmälningstiden för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs (SkU28)

Lagen om stöd vid korttidsarbete ska justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor.

Lagändringen ska börja gälla den 6 juli 2020. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget, som är ett utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt kan gå ned i arbetstid och lön när det råder extra djup lågkonjunktur. Staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på kostnaderna. I samband med den pågående coronapandemin har stödet för korttidsarbete förstärkts tillfälligt med så kallad korttidspermittering.

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd vid korttidsarbete måste göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet hos Tillväxtverket, som administrerar stödet. Det är tidsfristen för anmälan om avstämning som nu förlängs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-06-29
Debatt i kammaren: 2020-06-30

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-06-30
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete, Beslut

Beslut: Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.