En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

Betänkande 2010/11:AU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 mars 2011

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Större hänsyn till arbetsmiljön vid upphandling och kontanthantering i butik (AU3)

Riksdagen röstade ja till att det vid offentliga upphandlingar bör vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Riksdagen röstade också ja till att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Riksdagen godkände också regeringens skrivelse om en förnyad arbetsmiljöpolitik. Inriktningen på arbetsmiljöinsatserna ska handla om att motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa och dess konkurrensmedel ska synliggöras bättre. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivanden om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling och utarbetande av en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln med bifall till motion 2010/11:A3 yrkande 4 och 10. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 25

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-02-01
Justering: 2011-02-17
Trycklov: 2011-02-25
Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-28
Trycklov: 2011-02-28
Reservationer: 13
Betänkande 2010/11:AU3

Alla beredningar i utskottet

2011-02-01

Större hänsyn till arbetsmiljön vid upphandling och kontanthantering i butik (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att det vid offentliga upphandlingar bör vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Dessutom föreslår utskottet att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens skrivelse om en förnyad arbetsmiljöpolitik. Inriktningen på arbetsmiljöinsatserna ska handla om att motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa och dess konkurrensmedel ska synliggöras bättre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2011-03-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2011-03-10
Förslagspunkter: 17, Acklamationer: 10, Voteringar: 7

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Arbetsmiljöarbete i allmänhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkandena 1, 2, 5, 7, 8 och 13,
  2010/11:A329 av Börje Vestlund m.fl. (S) och
  2010/11:A391 av Isak From (S).
  • Reservation 1 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M970010
  MP02500
  FP22002
  C20003
  SD18002
  KD17002
  V01801
  Totalt174139036
  Ledamöternas röster
 2. Trepartsöverenskommelse om arbetsmiljöarbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 7.
  • Reservation 2 (MP)
 3. Forskning med genusperspektiv

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 3 och
  2010/11:A363 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M970010
  MP02500
  FP22002
  C20003
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt175139035
  Ledamöternas röster
 4. Arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal ställas vid upphandling.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 4.
  • Reservation 4 (M, FP, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960016
  M097010
  MP25000
  FP02202
  C02003
  SD19001
  KD01702
  V18001
  Totalt158156035
  Ledamöternas röster
 5. Arbetsmiljöverket

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A345 av Hillevi Larsson (S) och
  2010/11:A405 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm (båda M) yrkandena 1-3.
 6. Skyddsombud

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A219 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
  2010/11:A351 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-3 och
  2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 3.
  • Reservation 5 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M960011
  MP02500
  FP22002
  C20003
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt174139036
  Ledamöternas röster
 7. Hälsofrämjande arbetsplatser och företagshälsovård

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkandena 11 och 12.
  • Reservation 6 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M970010
  MP02500
  FP22002
  C20003
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt175139035
  Ledamöternas röster
 8. Företagshälsovårdens omfattning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A205 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
  2010/11:A250 av Börje Vestlund m.fl. (S),
  2010/11:A293 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S),
  2010/11:A325 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (båda S),
  2010/11:A343 av Anders Karlsson och Bo Bernhardsson (båda S) och
  2010/11:A377 av Karin Åström och Leif Pettersson (båda S).
  • Reservation 7 (S, MP, V)
 9. Utredning om företagshälsovården

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 11.
  • Reservation 8 (MP)
 10. Föreskrifter om ensamarbete

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 6 och
  2010/11:A223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S).
  • Reservation 9 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M970010
  MP02500
  FP22002
  C20003
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt175139035
  Ledamöternas röster
 11. Begränsning av ensamarbete genom lag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:A260 av Ulf Holm (MP).
  • Reservation 10 (MP)
 12. Yrkesrelaterat våld

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 9.
  • Reservation 11 (MP, V)
 13. Lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering inom detaljhandeln.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) yrkande 10 och
  avslår motionerna
  2010/11:A243 av Cecilia Magnusson (M) och
  2010/11:A338 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S).
  • Reservation 12 (M, FP, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (M, FP, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960016
  M097010
  MP25000
  FP02202
  C02003
  SD19001
  KD01702
  V18001
  Totalt158156035
  Ledamöternas röster
 14. Kränkande särbehandling m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A312 av Christer Winbäck (FP),
  2010/11:A332 av Marta Obminska (M) och
  2010/11:A420 av Barbro Westerholm (FP).
 15. Asbest m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:A324 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (båda S) och
  2010/11:A356 av Hillevi Larsson (S).
  • Reservation 13 (S)
 16. Distansarbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:A303 av Eliza Roszkowska Öberg (M).
 17. En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:248 till handlingarna.