En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor

Betänkande 2009/10:UbU23

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 juni 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Högskolor får större möjligheter att anpassa sin organisation efter de egna förutsättningarna (UbU23)

Självbestämmandet för statliga universitet och högskolor ska öka. Riksdagen har därför beslutat att lärosätena ska kunna anpassa organisation, läraranställningar och utbildning efter de egna förutsättningarna. Detta innebär bland annat att universiteten och högskolorna: Själva ska få bestämma sin interna organisation, bortsett från styrelse och rektor. Vid sidan av professorer och lektorer själva ska få bestämma vilka kategorier av lärare som ska anställas. Högskolorna ska själva också få bestämma vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som bör gälla för dessa lärare. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-04-22
Justering: 2010-05-27
Trycklov till Gotab och webb: 2010-05-28
Trycklov: 2010-05-28
Trycklov: 2010-05-31
Reservationer: 2
Betänkande 2009/10:UbU23

Alla beredningar i utskottet

2010-04-22

Högskolor får större möjligheter att anpassa sin organisation efter de egna förutsättningarna (UbU23)

Regeringen vill öka självbestämmandet för statliga universitet och högskolor. Regeringens förslår därför att lärosätena ska kunna anpassa organisation, läraranställningar och utbildning efter de egna förutsättningarna. Detta innebär bland annat att universiteten och högskolorna:

 • Själva ska få bestämma sin interna organisation, bortsett från styrelse och rektor.
 • Vid sidan av professorer och lektorer själva ska få bestämma vilka kategorier av lärare som ska anställas. Högskolorna ska själva också få bestämma vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som bör gälla för dessa lärare.
De föreslagna lagändringarna kan börja gälla från den 1 januari 2011.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-06-15

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-06-15
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Högskolans interna organisation och läraranställningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen dels antar regeringens förslag till
  lag om ändring i högskolelagen (1992:1434), och
  lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
  dels godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om att en tillsvidareanställd lektor under vissa förutsättningar ska anställas som professor inte längre ska gälla (avsnitt 7.5).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:149 punkterna 1-3 och avslår motion 2009/10:Ub11 yrkande 1.
  • Reservation 1 (s, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0117013
  m860010
  c27002
  fp24004
  kd21003
  v01804
  mp01801
  -1000
  Totalt159153037
  Ledamöternas röster
 2. Reviderat förslag till ökad frihet för universitet och högskolor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub11 yrkande 2.
  • Reservation 2 (s, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0115015
  m860010
  c27002
  fp24004
  kd21003
  v01804
  mp01801
  -1000
  Totalt159151039
  Ledamöternas röster