Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor

Betänkande 2009/10:AU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 mars 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Åtgärder med anledning av Lavaldomen (AU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om villkor för stridsåtgärder för fackliga organisationer i samband med utstationering. Utstationering kallas det när ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Bakgrunden till beslutet är den så kallade Lavaldomen i EG-domstolen. Domstolen ansåg att de stridsåtgärder som användes av en facklig organisation 2004 stod i strid med EG-fördraget bland annat eftersom de innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. För att få använda stridsåtgärder vid utstationering måste kraven från facket motsvara villkoren i ett centralt svenskt branschavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare. De krav som ställs får bara gälla vissa slag av villkor. Kollektivavtalet måste ge bättre villkor än som följer av svensk lag. När det gäller lön får stridsåtgärden bara avse miniminivån enligt ett svenskt branschavtal på området. Det svenska kollektivavtalet måste också ge villkor som är bättre än vad de utstationerade arbetstagarna redan har rätt till enligt avtal med sin arbetsgivare eller det egna landets lag. Arbetsmiljöverket ska hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att gälla vid utstationering i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 15 april 2010. • Protokoll 2009/10:82 (debatt) och 2009/10:85 (beslut 2010-03-10)
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen punkterna 1-3. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 82
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-01-19
Justering: 2010-02-18
Trycklov: 2010-02-24
Trycklov till Gotab och webb: 2010-02-25
Trycklov: 2010-02-25
Reservationer: 20
Betänkande 2009/10:AU5

Alla beredningar i utskottet

2010-01-19

Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om villkor för stridsåtgärder för fackliga organisationer i samband med utstationering. Utstationering kallas det när ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Bakgrunden till förslaget är den så kallade Lavaldomen i EG-domstolen. Domstolen ansåg att de stridsåtgärder som användes av en facklig organisation 2004 stod i strid med EG-fördraget bland annat eftersom det innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster.

För att få använda stridsåtgärder vid utstationering måste kraven från facket motsvara villkoren i ett centralt svenskt branschavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare. Kraven gäller bara vissa villkor.

Kollektivavtalet måste ge bättre villkor än som följer av svensk lag. När det gäller lön får stridsåtgärden bara avse miniminivån enligt ett svenskt branschavtal på området. Det svenska kollektivavtalet måste också ge villkor som är bättre än vad de utstationerade arbetstagarna redan har rätt till enligt avtal med sin arbetsgivare eller det egna landets lag.

Enligt förslaget ska Arbetsmiljöverket hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att gälla vid utstationering i Sverige.

Utskottet föreslår att lagändringarna börjar gälla den 15 april 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-03-04

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-03-10
Förslagspunkter: 25, Acklamationer: 16, Voteringar: 7

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på proposition 2009/10:48
  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A8 av Hans Stenberg m.fl. (s) yrkandena 1-3 och
  2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) yrkandena 1, 2 och 4.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
 2. Antagande av lagförslagen
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  a) lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
  b) lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
  c) lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
  med den ändringen dels att i lagförslaget vid b ovan 42 § första stycket orden "ge upphov till" ersätts med "föranleda", dels att lagarna ska träda i kraft den 15 april 2010.
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:48 punkterna 1-3.
 3. Insatser på EU-nivå

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6,
  2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) yrkande 5,
  2009/10:A296 av Christina Axelsson (s) yrkande 1 och
  2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 2 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m840012
  c24005
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp01801
  -1000
  Totalt151144054
  Ledamöternas röster
 4. Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) yrkande 6.
  • Reservation 3 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m840012
  c25004
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp01801
  -1000
  Totalt152144053
  Ledamöternas röster
 5. Övriga frågor om den svenska modellen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A219 av Annie Johansson (c) yrkande 1,
  2009/10:A249 av Renée Jeryd m.fl. (s) yrkande 5,
  2009/10:A251 av Phia Andersson (s),
  2009/10:A292 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s),
  2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1,
  2009/10:A309 av Göte Wahlström m.fl. (s),
  2009/10:A322 av Christer Engelhardt (s),
  2009/10:A376 av Renée Jeryd och Christina Oskarsson (båda s) och
  2009/10:A384 av Göran Persson i Simrishamn (s) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 4 (s)
  • Reservation 5 (mp)
 6. ILO-konvention 94 m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
  2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) yrkande 3,
  2009/10:A261 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
  2009/10:A267 av Ameer Sachet (s),
  2009/10:A269 av Ann-Christin Ahlberg (s),
  2009/10:A271 av Jennie Nilsson (s),
  2009/10:A296 av Christina Axelsson (s) yrkande 2 och
  2009/10:A344 av Kurt Kvarnström m.fl. (s).
  • Reservation 6 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m840012
  c24005
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp01801
  -1000
  Totalt151144054
  Ledamöternas röster
 7. Företagsnedläggning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 18 och
  2009/10:A360 av Jan Björkman m.fl. (s).
  • Reservation 7 (v)
 8. Arbetstagarbegreppet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8 och
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 21-23.
  • Reservation 8 (v)
 9. Egenanställning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 14,
  2009/10:A244 av Billy Gustafsson (s) och
  2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 5.
  • Reservation 9 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1060024
  m830013
  c24005
  fp23005
  kd19005
  v19003
  mp01801
  -1000
  Totalt27518056
  Ledamöternas röster
 10. Proportionalitetsprincipen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A280 av Fredrick Federley och Annie Johansson (båda c) yrkandena 1-3,
  2009/10:A321 av Lennart Sacrédeus och Otto von Arnold (båda kd),
  2009/10:A333 av Agneta Berliner m.fl. (fp),
  2009/10:A334 av Agneta Berliner m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2 samt
  2009/10:A442 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m).
 11. Facklig vetorätt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 19 och 20,
  2009/10:A215 av Karin Pilsäter och Christer Nylander (båda fp) och
  2009/10:A332 av Agneta Berliner m.fl. (fp).
  • Reservation 10 (v)
 12. Tidsbegränsade anställningar i allmänhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 23,
  2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 5,
  2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 8,
  2009/10:A258 av Göte Wahlström m.fl. (s) i denna del,
  2009/10:A408 av Mikael Oscarsson och Lennart Sacrédeus (båda kd) och
  2009/10:A411 av Siw Wittgren-Ahl (s).
  • Reservation 11 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m830013
  c25004
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp01801
  -1000
  Totalt151144054
  Ledamöternas röster
 13. Lagregler om tidsbegränsade anställningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 1-5, 9 och 11.
  • Reservation 12 (v)
 14. Upphävande av turordningsundantaget m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:K223 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 4,
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 13,
  2009/10:A216 av Karin Pilsäter m.fl. (fp),
  2009/10:A241 av Kurt Kvarnström m.fl. (s),
  2009/10:A258 av Göte Wahlström m.fl. (s) i denna del,
  2009/10:A275 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
  2009/10:A294 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s),
  2009/10:A354 av Lars U Granberg (s),
  2009/10:A370 av Fredrik Olovsson (s),
  2009/10:A416 av Börje Vestlund m.fl. (s) och
  2009/10:A427 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (båda s).
  • Reservation 13 (s, v)
 15. Övriga turordningsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 14 och 15,
  2009/10:A219 av Annie Johansson (c) yrkande 3,
  2009/10:A276 av Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg (båda m),
  2009/10:A278 av Claes Västerteg och Jan Andersson (båda c),
  2009/10:A335 av Agneta Berliner m.fl. (fp),
  2009/10:A353 av Lars U Granberg (s) och
  2009/10:A436 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (båda m).
  • Reservation 14 (v)
 16. Företrädesrätt till återanställning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 6, 7 och 10.
  • Reservation 15 (v)
 17. Återanställning före uthyrning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 8 och
  2009/10:A433 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s).
  • Reservation 16 (s, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (s, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0105025
  m840012
  c24005
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp17002
  -1000
  Totalt168124057
  Ledamöternas röster
 18. Arbetsgivares uppsägning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 17 och
  2009/10:A242 av Björn Lind (s).
  • Reservation 17 (v)
 19. Ogiltigförklaring och skadestånd enligt LAS

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:K223 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 5 och 6 samt
  2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 16.
  • Reservation 18 (v)
 20. Rätt till heltid

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 19,
  2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 4,
  2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 4,
  2009/10:A212 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1,
  2009/10:A274 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
  2009/10:A288 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
  2009/10:A293 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s),
  2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 22,
  2009/10:A374 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s),
  2009/10:A382 av Fredrik Lundh m.fl. (s) yrkande 2,
  2009/10:A396 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Zedell (båda s),
  2009/10:A399 av Carina Hägg m.fl. (s),
  2009/10:A402 av Anne Ludvigsson m.fl. (s),
  2009/10:A405 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 4,
  2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s) yrkande 3 och
  2009/10:A425 av Catharina Bråkenhielm och Lars U Granberg (båda s).
  • Reservation 19 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m840012
  c25004
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp01801
  -1000
  Totalt152144053
  Ledamöternas röster
 21. Rätt till deltid

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 19 och 23.
  • Reservation 20 (mp)
 22. Arbetsrätten och ungdomar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A233 av Finn Bengtsson och Bengt-Anders Johansson (båda m),
  2009/10:A240 av Erik Ullenhag m.fl. (fp),
  2009/10:A255 av Kerstin Lundgren (c),
  2009/10:A287 av Krister Örnfjäder (s),
  2009/10:A382 av Fredrik Lundh m.fl. (s) yrkande 1 och
  2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s) yrkande 2.
 23. Rätt att arbeta efter 67 års ålder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A248 av Ulf Berg och Margareta B Kjellin (båda m),
  2009/10:A310 av Ingemar Vänerlöv (kd),
  2009/10:A313 av Nils Oskar Nilsson (m) och
  2009/10:A437 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp).
 24. Uthyrning av arbetskraft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:Sk481 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson (båda s) yrkande 6 och
  2009/10:A238 av Sofia Larsen och Birgitta Sellén (båda c).
 25. Översyn av de arbetsrättsliga lagarna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2009/10:A202 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson (båda c),
  2009/10:A219 av Annie Johansson (c) yrkande 2,
  2009/10:A223 av Lena Asplund (m),
  2009/10:A236 av Sofia Larsen (c),
  2009/10:A266 av Billy Gustafsson (s),
  2009/10:A302 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m),
  2009/10:A315 av Isabella Jernbeck (m),
  2009/10:A342 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (båda s),
  2009/10:A356 av Billy Gustafsson (s) och
  2009/10:A444 av Hans Hoff (s).