Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Betänkande 2021/22:SkU6

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 december 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nya regler vid beskattning av alkohol och tobak (SkU6)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser vid beskattning av alkohol och tobak.

Vissa av förslagen om alkoholskatt bygger på ett EU-direktiv. Bland annat gäller det skatteregler vid hanteringen av så kallad denaturerad alkohol, det vill säga alkohol med tillsatser som gör den otjänlig att dricka. Ett annat förslag innebär att svenska små producenter av alkoholdrycker ska kunna få ett intyg som underlättar hanteringen att få vissa skattesänkningar i andra EU-länder.

Regeringen föreslår också olika referensnivåer för alkohol och tobak för att kunna bedöma om enskilda personers transporter av alkohol och tobak till Sverige är avsedda för personligt bruk.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-11-09
Justering: 2021-11-18
Trycklov: 2021-11-24
Betänkande 2021/22:SkU6

Alla beredningar i utskottet

2021-11-09

Nya regler vid beskattning av alkohol och tobak (SkU6)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser vid beskattning av alkohol och tobak.

Vissa av förslagen om alkoholskatt bygger på ett EU-direktiv. Bland annat gäller det skatteregler vid hanteringen av så kallad denaturerad alkohol, det vill säga alkohol med tillsatser som gör den otjänlig att dricka. Ett annat förslag innebär att svenska små producenter av alkoholdrycker ska kunna få ett intyg som underlättar hanteringen att få vissa skattesänkningar i andra EU-länder.

Regeringen föreslår också olika referensnivåer för alkohol och tobak för att kunna bedöma om enskilda personers transporter av alkohol och tobak till Sverige är avsedda för personligt bruk.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-11-30
Debatt i kammaren: 2021-12-01
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SkU6, Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Debatt om förslag 2021/22:SkU6

Webb-tv: Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-12-01
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20211201SkU6, Beslut

Beslut 2021/22:20211201SkU6

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:

  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
  2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
  3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
  4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  5. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
  6. lag om ändring i tullagen (2016:253),
  7. lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
  8. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
  9. lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:23 punkterna 1-9.