En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Betänkande 2023/24:TU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 oktober 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Mobiltelefoner och liknande utrustning ska erbjudas med eller utan laddare (TU2)

Företag som erbjuder radioutrustning ska göra det med, eller utan laddningsenhet. Syftet är att användarna inte ska tvingas köpa en ny laddare vid varje ny mobiltelefon eller liknande radioutrustning.

Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och innebär att regeringen får bestämma regler om skyldigheter för ekonomiska aktörer som tillhandahåller radioutrustning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 28 december 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-10-03
Justering: 2023-10-17
Trycklov: 2023-10-17
Betänkande 2023/24:TU2

Alla beredningar i utskottet

2023-10-03

Mobiltelefoner och liknande utrustning ska erbjudas med eller utan laddare (TU2)

Företag som erbjuder radioutrustning ska behöva göra det med, eller utan laddningsenhet. Syftet är att användarna inte ska tvingas köpa en ny laddare vid varje ny mobiltelefon eller liknande radioutrustning.

Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv och innebär att regeringen får bestämma regler om skyldigheter för ekonomiska aktörer som tillhandahåller radioutrustning.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna föreslås börja gälla den 28 december 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-10-24
Debatt i kammaren: 2023-10-25
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:TU2, En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Debatt om förslag 2023/24:TU2

Webb-tv: En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-10-25
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:138.