Motioner i Andra kammaren, Nr 103

Motion 1932:103 Andra kammaren

Antal sidor
1
riksdag
tvåkammaren
kammare
Andra kammaren
session
lagtima

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF

2

Motioner i Andra kammaren, Nr 103.

Nr 103.

Av herr Schött lU. 11., örn anslag till upprensning av
djuprännan i Kalmarsund.

(Lika lydande med motion i Första kammaren nr 73.)

Stockholm den 20 januari 1932.

Helmer Schött. Karl Magnusson Karl Wirsell.

i Kalmar.

Arthur Heiding. Albert Johansson. Alfr. Wemer.

Sig. A. Carlsson.

Sten Waldem.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.