Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-04-01 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av säkerhetspolischefen Anders Thornberg

2. Justering av protokoll

3. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige
Yttrande till socialutskottet
Justering
Motion 2013/14:So13 yrkande 2
Föredragande: TL

4. Berättelse om verksamheten inom EU 2013 (JuU6y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skrivelse 2013/14:115
Föredragande: TF

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 april 2014 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2013/14:22
Utkast till protokollsutdrag
PM, PU från UU och motioner

- - -
Återvändardagen den 2 april