Protokoll utskottssammanträde 2013/14:36

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36

DATUM

2014-09-17

TID

10:00-13:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Lars Franzén från protokollkansliet fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd
(tillsammans med FöU)

Utrikesminister Carl Bildt åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson åtföljd av medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet (gemensamt med försvarsutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön

(tillsammans med FöU)

Utrikesminister Carl Bildt åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet och chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten generalmajor Gunnar Karlson informerade utskottet (gemensamt med försvarsutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön

(tillsammans med FöU)

ÖB general Sverker Göranson åtföljd av medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet (gemensamt med försvarsutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades


§ 5

FOI:s verksamhet

(tillsammans med FöU)

Ställföreträdande generaldirektör Anna-Lena Österborg åtföljd av medarbetare från Totalförsvarets forskningsinstitut informerade utskottet (gemensamt med försvarsutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Uppdrag att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera riksmötets sista protokoll.

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 17 september 2014

Sofia Arkelsten
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:36

§ 1–4

§ 5

§ 6

§

§

§

N

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Urban Ahlin (S)

X

X

X

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

X

X

Carina Hägg (S)

X

X

X

Christian Holm (M)

X

X

X

Tommy Waidelich (S)

X

Mats Johansson (M)

X

Carin Runeson (S)

X

X

X

Fredrik Malm (FP)

Olle Thorell (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Christer Winbäck (FP)

X

Valter Mutt (MP)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

Hans Linde (V)

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

O

O

Désirée Liljevall (S)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

O

O

O

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

O

Annika Lillemets (MP)

X

X

X

Gustav Blix (M)

O

Peter Rådberg (MP)

O

O

Robert Halef (KD)

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

O

O

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

O

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

O

Karin Åström (S)

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.